Tree of life
 
 
polski??????
filler2

ekspertyzyEkspertyzy i opinie dendrologiczne

ekspertyzy_dendrologiczneZakres ekspertyzy dendrologicznej wykonywanej w celu oceny stanu zdrowotnego drzewa oraz stopnia jego zagrożenia dla otoczenia obejmuję ocenę:

 - systemu korzeniowego drzewa

 - statyki drzewa

 - zakresu ubytków

- fitopatologiczną ? ocenę stopnia wyniszczającej działalności grzybów i bakterii

- wytyczne do przeprowadzania niezbędnych zabiegów poprawiających kondycję i stan zdrowotny drzewa

ekspertyzyInwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem

 Zakres przygotowywanych przez nas opracowań obejmuje:

- ogólną inwentaryzację zieleni, drzewostanów, użytków ekologicznych

- szczegółową inwentaryzację drzewostanów, pomników przyrody, alei, zieleni parkowej   i ozdobnej (opis parametrów każdego drzewa i krzewu)

- ewidencję parków i ogrodów zabytkowych

- projekty rewaloryzacji parków i zieleni ozdobnej

- inwentaryzacje istniejącej zieleni i projekty gospodarki szatą roślinną

- inwentaryzację pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych i roślin chronionych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przyrody

W imieniu inwestora zajmujemy się pozyskiwaniem decyzji administracyjnych związanych z uzyskaniem zgody na wycinkę oraz przesadzenie drzew.

ekspertyzyAnaliza oddziaływania inwestycji na środowisko 

raport_wpywu_inwestycji_na_srodowisko Oferujemy Państwu wykonanie:

  - raportów zawierających komplesowe informacje na temat oddziaływania na otaczającą zieleń planowanych przedsięwzięć budowlanych

  - analiz oddziaływania na zieleń przedsięwzięć już po zrealizowaniu projektu

- prognoz oddziaływania na zieleń w ramach strategicznej oceny planowanej inwestycji

 

Copyright © 2021 Pielęgnacja drzew-ekspertyzy dendrologiczne- wycinka drzew Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

template:grafikeria.pl