Tree of life
 
 
polski??????
filler2

Drzewa na terenie budowy

Prowadzimy kompleksowe przygotowanie terenów zadrzewionych pod przyszłą zabudowę poprzez:

  • oczyszczenie terenu z podrostów i samosiewów do lat 10 (Ustawa o ochronie przyrody)
  • ocenę drzewostanu - wskazanie drzew do usunięcia bez ponoszenia dodatkowych opłat (drzewa zasychające, silnie uszkodzone, zagrażające otoczeniu), drzew kwalifikujących się do przesadzenia oraz drzew szczególnie cennych
  • współpracę przy projektowaniu zagospodarowania terenu inwestycji w miejscach kolizyjnych z istniejącą zielenią
  • pozyskiwanie w imieniu inwestora decyzji i uzgodnień administracyjnych na usuwanie drzew, ich redukcję i przesadzanie
  • wykonanie prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających przed uszkodzeniem w istniejącym drzewostanie na terenie budowy, a w szczególności: podnoszenie koron drzew w miejscach pracy sprzętu, korygowanie i redukcja koron drzew zagrożonych wywróceniem, zabezpieczenie pni drzew przed uszkodzeniem na placu budowy, zabezpieczanie systemów korzeniowych w przypadku zmiany wysokości terenu w bezpośrednim sąsiedztwie drzew
  • usuwanie drzew z placu budowy
  • przesadzanie drzew kolidujących z inwestycją wraz z pielęgnacją przesadzonych drzew
  • zabiegi ratujące drzewostan na placu budowy
  • ekspertyzy dotyczące oceny wpłuwu inwestycji na drzewa
 

Copyright © 2019 Pielęgnacja drzew-ekspertyzy dendrologiczne- wycinka drzew Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

template:grafikeria.pl