Tree of life
 
 
polski??????
filler2

Rewitalizacja parków ( w tym parków zabytkowych)

W ramach projektu rewitalizacji parku oferujemy:

  • wsparcie przy załatwianiu pozwoleń w urzędach administracji państwowej m.in. w urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  • przeprowadzenie wstępnej oceny obecnej kondycji założenia parkowego poprzez ocenę stanu runa, wstępną selekcję drzew i krzewów (ekspertyzy i opinie dendrologiczne), a w określonych przypadkach trzebież samosiewów
  • stworzenie mapy terenu wraz z geodezyjną inwentaryzacją drzew i zakrzewień o dokładności ustalonej z geodetą przez architekta krajobrazu opracowującego inwentaryzację
  • inwentaryzację drzewostanu
  • wstępną gospodarkę drzewostanem z wytycznymi do prac pielęgnacyjnych
  • analizy funkcjonalno-przestrzenne, kompozycyjne, chronologiczne, historyczne, waloryzacyjne założenia dworskiego oraz kwerenda archiwalna
  • koncepcje zagospodarowania terenu uwzględniające stan aktualny, analizy, wytyczne konserwatorskie oraz aktualny i przewidywany sposób wykorzystania założenia ? do uzgodnienia z konserwatorem zabytków
  • przeprowadzenie wszystkich prac wykonawczych zgodnie z wytycznymi konserwatora i zaakceptowanymi przez inwestora projektami, uwzględniając oczywiście cykle wegetacyjne roślin
  • posiadając uprawnienia Inspektora nadzoru terenów zieleni,prowadzimy  nadzór dendrologiczny 
 

Copyright © 2018 Pielęgnacja drzew-ekspertyzy dendrologiczne- wycinka drzew Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.

template:grafikeria.pl