Tree of life
 
 
polski??????
filler2

wiadczymy usugi geodezyjne (pomiary geodezyjne):

 •  przygotowanie podkadw sytuacyjno-wysokociowych pod inwentaryzacje zieleni
 • opracowanie map sytuacyjno-wysokociowych dla celw projektowych
 • inwentaryzacja dendrologiczna i sporzdzanie dokumentacji powykonawczej obiektw budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
 • geodezyjna obsuga inwestycji

Posiadany sprzt:

Prace geodezyjne wykonywane s przy zastosowaniu nowoczesnych technik pomiarowych oraz specjalistycznego sprztu geodezyjnego:

 • tachimetry i niwelatory elektroniczne
 • nowoczesne oprogramowanie
 •  

  © 2020 Pielęgnacja drzew-ekspertyzy dendrologiczne- wycinka drzew Warszawa. Все права защищены.
  Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.

  template:grafikeria.pl